Mozilla wyda Firefoksa o przedłużonym okresie wsparcia dla firm

Wydanie to będzie przeznaczone dla firm, instytucji publicznych, uczelni wyższych oraz innych organizacji, które centralnie zarządzają wdrażanie przeglądarki. Nowe wersje Firefoksa ESR będą wychodziły raz do roku – będą one pobierały najnowsze aktualizacje bezpieczeństwa, ale nie będą wprowadzały zmian do platformy dodatków. Mozilla współpracuje z wieloma organizacjami, aby mieć pewność że Firefox ESR odpowiada zarówno na ich potrzeby z zakresu bezpieczeństwa jak i mniejszej ilości koniecznych certyfikacji aplikacji.
Firefox nie będzie już 'po trupach' gonił za nowościami
Firefox nie będzie już 'po trupach' gonił za nowościami
Firefox nie będzie już 'po trupach' gonił za nowościami

Firefox nie będzie już ‘po trupach’ gonił za nowościami