Input Director 1.3 build 100 Beta

Input Director to darmowa aplikacja dla systemów Windows, która umożliwia użytkownikowi kontrolę wielu systemów przy użyciu jednego zestawu kontrolerów (klawiatura + mysz). Po zainstalowaniu aplikacji na wszystkich komputerach, które chcemy kontrolować, pozostaje tylko krótka konfiguracja programu. Input Director pozwala na nawiązanie szyfrowanego połączenia między komputerami, korzystając w tym celu z algorytmu AES (pozwala na użycie kluczy 128, 192 i 256 bitowych) . Oprócz podstawowej funkcjonalności, program oferuje również wspólny schowek dla wszystkich kontrolowanych przez siebie systemów.