Lenovo rozwija skrzydła na polskim rynku

Lenovo rozwija skrzydła na polskim rynku

Lenovo rozwija skrzydła na polskim rynku

Lenovo rozwija skrzydła na polskim rynku

W

edług przedwstępnych danych jednostki badawczej IDC za ostatni kwartał, firma Lenovo osiągnęła prawie 14 procent udziału w światowym rynku. Tym samym stała się drugim co do wielkości dostawcą komputerów PC na świecie. Chiński producent chce także rosnąć w siłę na polskim rynku, stąd zawarcie porozumienia z jednym z największych dystrybutorów sprzętu IT. W ramach podpisanej umowy, Action będzie rozwijał sprzedaż marki Lenovo zarówno na rynku klientów indywidualnych, jak i przeds

iębiorstw.