“Pendrive”, który dekoduje kod DNA

MINion pobiera nić DNA za pomocą ostrej nanorurki a następnie rozdziela podwójną helisę. Nukleotydy są następnie po kolei rażone prądem, dzięki czemu urządzenie jest w staine poznać kod DNA. Sekwencja jest następnie gotowa do przesłania na komputer. Cała operacja trwa raptem kilka sekund. Póki co, urządzenie działa tylko dla bardzo krótkich genomów, na przykład wirusowych i bakteryjnych. Ludzie mogą spać spokojnie, nikt nie będzie “szpiegował” ich DNA.
“Pendrive”, który dekoduje kod DNA
MINion

MINion