Process Explorer 15.13

Process Explorer pokazuje bardzo skrupulatnie informacje na temat obciążenia procesora. Kolejną cechą programu jest możliwość zaawansowanej konfiguracji poszczególnych modułów Windows i ich uruchamiania. Program może objąć działaniem kilka komputerów. Wszystkie zmiany konfiguracji zapisuje w dzienniku.

Sam mechanizm programu polega na automatycznym ustawianiu priorytetów procesów aplikacji. Gdy jakiś proces pobiera zbyt wiele mocy obliczeniowej procesora, jego priorytet jest obniżany, co prowadzi do uwolnienia pewnej części zasobów systemowych i w konsekwencji do polepszenia ogólnej wydajności maszyny roboczej. Użytkownik może samodzielnie wybrać, który z procesów ma być objęty szczególną uwagą aplikacji.