Ci, którzy nie podpiszą memorandum będą musieli zastosować się do późniejszych zapisów ustawy, która w ostateczności wymusi na wszystkim operatorach działających na rynku podniesienie jakości usług i da UKE narzędzie egzekucyjne

TP SA: będzie dużo szybszy Internet, ale…

Telekomunikacja Polska jest zdania, że nie spełnimy unijnych norm Agendy Cyfrowej.

Dużą rolę odrywają mali operatorzy i sieci komórkowe

Dużą rolę odrywają mali operatorzy i sieci komórkowe

Telekomunikacja Polska jest zdania, że cele Agendy Cyfrowej są niemożliwe do zrealizowania w Polsce, gdyż są… nieopłacalne. Gigant wycenia inwestycję na 30-40 miliardów złotych. Zwrot poniesionych kosztów może być co najmniej trudny.

Nie oznacza to, że inwestycje nie są podejmowane. Co prawda pod koniec 2010 roku 80 procent punktów dostępowych nie spełniało założeń unijnych, jednak przez kolejny rok wiele zmienili niewielcy dostawcy Internetu, operatorzy kablówek, Netia i Dialog. Nadzieja tkwi również w mobilnym Internecie.

Nie oznacza to jednak, że Telekomunikacja Polska nie inwestuje. Już teraz powstaje 220 tysięcy punktów o wydajności 30 Mb/s i szybszych., a 1,2 miliona linii będzie modernizowanych. Z pewnością więc możemy się spodziewać znacznego zwiększenia przepustowości krajowej Sieci. Wątpliwym jest jednak, byśmy osiągnęli cele wyznaczone przez Unię Europejską.