Do 2016 roku będziemy przesyłać rocznie 130 eksabajtów danych przez mobilny Internet

Prognoza Cisco Visual Networking Index przewiduje 18-krotny wzrost wielkości ogólnoświatowego internetowego w sieciach mobilnych w latach 2011-2016.
Za 4 lata będziemy często korzystać z Internetu w komórkach

Za 4 lata będziemy często korzystać z Internetu w komórkach

Według raportu Cisco Visual Networking Index (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast na lata 2011-2016, ogólnoświatowy ruch w sieciach mobilnych wzrośnie w tym okresie aż 18-krotnie i osiągnie w roku 2016 wartość 10,8 eksabajta miesięcznie, czyli 130 eksabajtów rocznie.

Prognozowane dynamiczne zwiększenie ruchu mobilnego będzie efektem m.in. przewidywanego gwałtownego wzrostu

liczby urządzeń do obsługi mobilnego Internetu, która przekroczy liczbę mieszkańców Ziemi

(wg ONZ szacowana liczba ludności w 2016 r. to 7,3 miliarda). Według prognoz firmy Cisco w latach 2011-2016 wielkość ogólnoświatowego ruchu mobilnego przekroczy trzykrotnie wielkość transmisji danych w sieciach stacjonarnych.

Prognoza przewiduje, że roczny ogólnoświatowy ruch w sieciach mobilnych wzrośnie do 130 eksabajtów, co odpowiada:

  • 33 miliardom dysków DVD,
  • 4,3 biliardom plików dźwiękowych MP3,
  • 813 biliardom wiadomości tekstowych SMS.

Eksabajt to jednostka informacji odpowiadająca pamięci o wielkości 1 tryliona bajtów.

Powyższe wartości wzrostu ruchu w sieciach mobilnych odpowiadają złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej w podanym okresie 78%. Sam przyrost ruchu w mobilnym Internecie w latach 2015-2016 przekroczy trzykrotnie szacowaną wielkość transmisji w całym mobilnym Internecie w roku 2012. Na tak znaczący wzrost ma wpływ kilka tendencji:

  1. Więcej danych w transmisji strumieniowej: ponieważ użytkownicy coraz częściej chcą korzystać z treści dostępnych na żądanie i transmitowanych strumieniowo, a nie tylko informacji pobieranych z sieci na lokalne urządzenia, ruch mobilny w chmurze wzrośnie 28-krotnie w okresie od 2011 do 2016 roku, co odpowiada złożonej rocznej stopie wzrostu wynoszącej 95%.
  2. Większa liczba połączeń mobilnych: w roku 2016 będzie działać ponad 10 miliardów urządzeń mobilnych podłączonych do Internetu, co obejmie także moduły M2M (ang. machine-to-machine), liczba ta przekroczy prognozowaną na 7,3 miliarda liczbę ludi na Ziemi w 2016 r. Jednym z przykładów zastosowań M2M jest wykorzystanie sieci bezprzewodowych do aktualizacji cyfrowych bilbordów. Dzięki temu reklamodawcy mogą wyświetlać różne informacje w zależności od pory dnia albo dnia tygodnia i szybko wprowadzać zmiany w skali globalnej, np. aktualizować ceny paliwa.
  3. Wzrost mocy obliczeniowej urządzeń: urządzenia mobilne są coraz bardziej zaawansowane; mogą przetwarzać więcej danych i generować większy ruch. Ruch wygenerowany przez urządzenia typu tablet wzrośnie w latach 2011-2016 62-krotnie — jest to najwyższy wskaźnik spośród wszystkich kategorii sprzętowych uwzględnianych w prognozie. Same tablety podłączone do sieci mobilnych w 2016 roku będą generować czterokrotnie więcej ruchu (1 EB miesięcznie) niż cała globalna sieć mobilna w roku 2010 (237 PB miesięcznie).
  4. Większa szybkość transmisji mobilnej: Szybkość połączenia z siecią mobilną to jeden z najważniejszych czynników umożliwiających zwiększenie ruchu mobilnego. Wzrost szybkości oznacza wzrost wykorzystania sieci. Według prognoz Cisco szybkość sieci mobilnych (w tym sieci 2G, 3G i 4G) wzrośnie od 2011 do 2016 roku dziewięciokrotnie.
  5. Więcej materiałów wideo: użytkownicy mobilni oczekują możliwie najlepszej jakości przesyłanych treści, a to oznacza także materiały wideo, które w roku 2016 będą stanowiły 71% danych w sieciach mobilnych.

Prognoza Cisco przewiduje również, że w 2016 roku 71% używanych smartfonów i tabletów (1,6 miliarda egzemplarzy) będzie w stanie komunikować się z siecią mobilną IPv6. W odniesieniu do całego rynku — do roku 2016 39% wszystkich urządzeń mobilnych (ponad 4 miliardy) będzie już mogło obsługiwać protokół IPv6.

Źródło: Cisco
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.