Dell zmienia wewnętrzną strukturę, także w Polsce

Globalne zmiany będą miały wpływ na wewnętrzne struktury Dell w Polsce. W ramach organizacji EMEA (Europa, Środkowy Wschód i Afryka) został stworzony region Europy Centralnej i Wschodniej (CEE). Maciej Filipkowski dotychczasowy dyrektor generalny Dell w Polsce, stanął na czele nowej organizacji regionalnej, charakteryzującej się dużym potencjałem rozwoju i obejmującej swoim zasięgiem Polskę, Ukrainę, Rumunię, Węgry, Bułgarię, a także kraje adriatyckie, bałtyckie i Wspólnoty Niepodległych Państw (bez Rosji).
Dell zmienia wewnętrzną strukturę, także w Polsce
Dell upraszcza swoje globalne struktury

Dell upraszcza swoje globalne struktury

Nowy dyrektor generalny Dell w Polsce zostanie wkrótce ogłoszony.

Uproszczenie wewnętrznej struktury biznesowej Dell ma pozwolić firmie szybciej odpowiadać na rynkowe zmiany i zaoferować kompleksowe rozwiązania zarówno partnerom, jak i klientom końcowym.