GlarySoft Software Update 1.2.0.172

Po uruchomieniu, Software Update przeskanuje nasz komputer w poszukiwaniu zainstalowanego oprogramowania. Po zakończeniu skanu, aplikacja tworzy przejrzystą listę zainstalowanych programów, informując nas o dostępnych aktualizacjach. Oprócz tego, z poziomu Software Update użytkownik może odinstalować wybrane oprogramowanie.