InSSIDer 2.1.1.13

Program InSSIDer umożliwia wyszukiwanie sieci bezprzewodowych oraz punktów dostępowych znajdujących się w naszym otoczeniu. Aplikacja wyświetla wyniki swoich poszukiwań, pozwala nam sortować je według dogodnych kryteriów (np. adres MAC, producent rutera, kanał, SSID). Sieci działające w częstotliwościach 2,4 i 5 GHz możemy wyświetlać na osobnych wykresach.