Powstaje największy na świecie producent ekranów – Samsung Display

Donggun Park, wiceprezes zarządu i szef byłego działu LCD firmy Samsung Electronics, został wybrany na funkcję dyrektora generalnego Samsung Display. Firma, która w 2011 r. odnotowała przychód w wysokości 22,7 bln KRW (około 20 mld USD) jako dział LCD firmy Samsung, z dnia na dzień została największym na świecie producentem ekranów.
Powstaje największy na świecie producent ekranów – Samsung Display
Samsung wydziela nową spółkę do walki o rynek ekranów

Samsung wydziela nową spółkę do walki o rynek ekranów

2 kwietnia br. Samsung Display zorganizował ceremonię inauguracyjną i od dzisiaj rozpoczyna działalność biznesową po zarejestrowaniu spółki. W ceremonii inauguracyjnej wzięło udział ponad 350 pracowników. Wielu z nich wspominało sukcesy działu LCD firmy Samsung Electronics w ciągu ostatnich 21 lat.

Samsung Display powstał jako dział badawczo-rozwojowy firmy Samsung Electronics w 1991 r. i przez dwie dekady opracowywał oraz wprowadzał do produkcji ekrany.