System Explorer 3.8.6

Program doskonale zastępuje Menedżera zadań, dostarczając informacji o zadaniach, uruchomionych procesach, o tym, co uruchamia się podczas startu systemu, dodatkach do IE, dezinstalatorach, oknach, serwisach, napędach, połączeniach i otwartych plikach. Aplikacja pozwala sprawdzić podejrzane pliki za pośrednictwem serwisów VirusTotal i Jotti, wyszukać informacje o plikach/procesach w internetowych bazach danych oraz sporządzać wykresy wykorzystyania zasobów systemowych w czasie rzeczywistym.

Porada: System Explorer umożliwia tworzenie punktów przywracania systemu, razem z tworzeniem kopii zapasowej rejestru systemowego. Dodatkowo program umożliwia porównanie aktualnej wersji systemu z dowolną, stworzoną wcześniej kopią zapasową.