Google otrzymał wezwanie sądowe od Microsoftu

Microsoft wzywa Google i kilku innych dostawców usług pocztowych do udostępnienia mu logów dotyczących skrzynek pocztowych osób podejrzanych o kontrolowanie botnetów Zeus. Google chce współpracować, ale jednocześnie powiadomił posiadaczy wyżej wymienionych kont o możliwości złożenia skargi lub innego formalnego dokumentu do sądu, który uniemożliwi lub wstrzyma przekazanie danych firmie Microsoft.
Komisja Europejska jest zdania, że Microsoft nie ma prawa dołączać do swojego systemu przeglądarki internetowej Windows Internet Explorer
Komisja Europejska jest zdania, że Microsoft nie ma prawa dołączać do swojego systemu przeglądarki internetowej Windows Internet Explorer
Nieco kontrowersyjne działanie Microsoftu

Nieco kontrowersyjne działanie Microsoftu

Microsoft od dłuższego czasu zajmuje się walką z botnetami. Jak dotąd odnosił niemałe sukcesy, ale jest też coraz częściej krytykowany. –

Podejrzewam, że powyższa sytuacja dowodzi, że Microsoft uważa prace służb rządowych za zbyt powolne. Ale tym samym uniemożliwia im dalsze działanie i pozwala podejrzanym na uniknięcie tego działania — twierdzi Marcia Hofmann, prawnik Electronic Frontier Fountadion.