Operator sieci Plus od teraz z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przysługują wszystkie prawa i obowiązki Polkomtel S.A., w tym prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów, które to umowy będą realizowane na niezmienionych zasadach (art.553 k.s.h.).
Operator sieci Plus od teraz z ograniczoną odpowiedzialnością
Operator sieci Plus z ograniczoną odpowiedzialnością

Operator sieci Plus z ograniczoną odpowiedzialnością

Stosowną Uchwałę w sprawie przekształcenia ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością podjęło w dniu 11 kwietnia 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polkomtel S.A. Przekształcenie jest związane z ubiegłorocznymi zmianami właścicielskimi oraz restrukturyzacją, która ma miejsce w Polkomtelu.