Google Wave - eksperymentalny projekt giganta z Moutain View

Ostateczny koniec Google Wave

Google zamyka jedną z najbardziej innowacyjnych swoich usług.

Wave idzie na dno. Szkoda.

Wave idzie na dno. Szkoda.

Agonia Google Wave trwała już od dłuższego czasu. W lutym usługa przeszła w tryb tylko do odczytu, umożliwiając użytkownikom przeglądanie treści i wykonanie kopii zapasowej. Od dziś nie można zrobić już nawet tego.

Testy Wave’a ruszyły we wrześniu 2009 roku. Do sprawdzenia usługi zaproszono sto tysięcy posiadaczy kont Google. 19 maja 2010 roku Google Wave został udostępniony szerokiej publiczności. W kwartał później Google ogłosił, że usługa nie będzie rozwijana.

Otwarta wersja Wave’a (pod nazwą Wave In A Box) dostępna jest do pobrania i samodzielnego skonfigurowania na serwerze od Apache Software Foundation.