USBDeview 2.11

Program narzędziowy, który nie wymaga instalacji. Po uruchomieniu pliku wykonywalnego oferuje przegląd urządzeń podłączonych do portów USB, a także umożliwia nam wgląd w listę innych, wcześniej łączonych z komputerem dysków, pendrive’ów, klawiatur i myszy. Lista parametrów poszczególnych urządzeń jest obszerna: oprócz opisu zawierającego typ i model urządzenia znajdziemy na niej m.in. identyfikatory produktu i producenta, wersję firmware’u oraz datę i godzinę ostatniego podłączenia do komputera.
USBDeview 2.11