Ponad połowa oprogramowania w Polsce to pirackie wersje!

Według badań przeprowadzonych przez BSA wynika, że tylko
Ponad połowa oprogramowania w Polsce to pirackie wersje!
Skala piractwa w Polsce

Skala piractwa w Polsce

45%

Polaków potrafi wskazać negatywne skutki piractwa, a aż 54% zainstalowanych w Polsce programów to pirackie wersje. Na piractwie polskie PKB rocznie ma tracić aż 2 mld złotych, natomiast cały piracki rynek w Polsce warty jest 3,2 miliarda złotych. Szerzej o skali i skutkach piractwa w infografice obok oraz “Raporcie Antypirackim 2011: http://tak.to/6H.

Więcej:bsapiractwo