Ponad połowa oprogramowania w Polsce to pirackie wersje!

Polska w czołówce państw z nielegalnym oprogramowaniem

Skala piractwa w Polsce

Skala piractwa w Polsce

Według badań przeprowadzonych przez BSA wynika, że tylko

45%

Polaków potrafi wskazać negatywne skutki piractwa, a aż 54% zainstalowanych w Polsce programów to pirackie wersje. Na piractwie polskie PKB rocznie ma tracić aż 2 mld złotych, natomiast cały piracki rynek w Polsce warty jest 3,2 miliarda złotych. Szerzej o skali i skutkach piractwa w infografice obok oraz „Raporcie Antypirackim 2011: http://tak.to/6H.