Ameryka traci na trollach patentowych 29 miliardów dolarów rocznie!

Według badań Uniwersytetu w Bostonie, w Stanach Zjednoczonych w 2011 roku 2150 firm musiało się bronić przed 5842 atakami przed trollami patentowymi. To zazwyczaj wiąże się z dużymi kosztami. Opłacenie prawników i ewentualne zmiany w produktach i usługach są drogie. Według badań, łączny koszt wszystkich spraw związanych z obroną przed owymi trollami w tym okresie przez wyżej wymienione firmy to 29 miliardów dolarów! Jak zaznaczają autorzy badań, jest to minimalny szacunek, oparty wyłącznie na bezpośrednich kosztach. Realne są zapewne dużo wyższe, takie jak opóźnienia we wprowadzaniu produktów na rynek czy utrata udziałów na rynku.
Ameryka traci na trollach patentowych 29 miliardów dolarów rocznie!
Problem?

Problem?

Według badań, patentowe trolle są coraz bardziej zuchwałe. W przeciągu sześciu lat łączne koszty obrony przed trollami wzrosły pięciokrotnie! W 2005 roku amerykańskie firmy straciły około 6,6 miliarda dolarów biorąc pod uwagę bezpośrednie koszty, broniąc się przed 1401 atakami.

Więcej:rynek