Microsoft musi zapłacić UE ponad miliard dolarów kary!

To druga największa grzywna w historii całej Unii Europejskiej. Wyrok dotyczy zaczętej w 2004 roku i zakończonej w 2008 roku sprawy o ograniczanie dostępu do pewnych mechanizmów oprogramowania Microsoftu. Unia Europejska zarzuciła Microsoftowi, że ten nie zapewnił dostatecznych API w swoim oprogramowaniu serwerowym, by konkurencja o otwartym kodzie źródłowym mogła z nim poprawnie współpracować.
Microsoft musi zapłacić UE ponad miliard dolarów kary!
Wyrok jest ostateczny

Wyrok jest ostateczny

Kara nałożona na Microsoft w 2004 roku to 497 milionów euro. W 2006 roku wzrosła o dodatkowe 280,5 miliona euro, za niezastosowanie się do wyroku. W 2008 roku nałożono kolejną grzywnę.

Więcej:Microsoft