Apple jest gotowe zapłacić Samsungowi za patenty! Pół centa od telefonu…

Apple dopuszcza zakopanie topora wojennego z Samsungiem, ale domaga się gigantycznego zadośćuczynienia. Konkretniej: 500 milionów dolarów za utracone zyski, 25 milionów dolarów za naruszenie praw autorskich i dwa miliardy dolarów za bezprawne zarabianie na własności intelektualnej Apple’a. Domaga się też opłat od każdego sprzedanego urządzenia, które narusza jego patenty. Konkretniej:
Apple jest gotowe zapłacić Samsungowi za patenty! Pół centa od telefonu…
Czy to się kiedyś skończy?

Czy to się kiedyś skończy?

  • 2,02 dolara za patent związany z listami przewijanymi i ich zachowaniem w momencie osiągnięcia końca listy przewijanej (charakterystyczne “odbicie się” od krawędzi ekranu)
  • 3,10 dolara za API dotyczące przewijania treści
  • 2,02 dolara za gest “puknij by powiększyć i nawigować”
  • 24 dolary za skopiowanie wzornictwa urządzeń i opakowań

W zamian oferuje płacenie 0,0049 dolara za każde sprzedane przez niego urządzenie, które narusza patenty Samsunga.

Ciekaw jestem komentarza Samsunga…