GMail Drive 1.0.19

Po zainstalowaniu, program przekształci naszą skrzynkę pocztową na serwerze Google’a w wirtualny dysk, widoczny jako nowy nośnik w Eksploratorze Windows. Dodawanie nowych plików na wirtualny dysk Google’a wygląda następująco: Program GMail Drive tworzy nową wiadomość e-mail i dołącza do niej plik, który chcemy przesłać na nasze konto gmail. Po przesłaniu, wiadomość jest indeksowana, a plik pojawia się na naszym wirtualnym dysku.