Iso Workshop 3.0

Zamiast zabierać ze sobą kolekcję płyt CD możemy posłużyć się aplikacją, która pozwoli utworzyć kopie krążków w postaci obrazów ISO. Narzędzie umożliwia również kopiowanie plików z istniejących obrazów płyt, nagrywanie obrazów na krążki, a także konwersję formatu obrazu do ISO lub CUE/BIN.

PORADA Program domyślnie instaluje pasek narzędzi AVG Security Toolbar, oraz zmienia stronę startową przeglądarki WWW. Radzimy podczas instalacji wybrać opcję »Custom installation«.