NetDrive 1.3.2.0

Za pomocą programu NetDrive możemy korzystać z dysków online, takich jak Dropbox, SkyDrive czy CloudMe, oraz podłączyć do naszego komputera serwery FTP, do których dostęp uzyskamy w podobny sposób, jak do lokalnych dysków, korzystając np. z Eksploratora Windows. NetDrive ułatwi kopiowanie plików pomiędzy dyskami online np. w celu zapisania kopii bezpieczeństwa naszych dokumentów.

PORADA

Jeśli chcemy korzystać z bezpiecznego połączenia HTTPS do podłączania dysków online lub serwerów FTP musimy zaznaczyć nazwę zdefiniowanego dysku lub serwera i kliknąć opcję »Advanced«.