Wyłącz Javę w swojej przeglądarce, jest kolejna luka bezpieczeństwa!

Specjaliści mówią zgodnie: Java musi umrzeć

Java musi odejść?

Java musi odejść?

Zarówno specjaliści ds. bezpieczeństwa, jak również twórcy przeglądarek internetowych (w tym Microsoft i Mozilla) zalecają wyłączenie Javy w przeglądarce internetowej (w Firefoksie można to zrobić w Menu narzędzia, w „Dodatkach”). Wciąż niezałatana przez Oracle luka bezpieczeństwa może pozwolić na zdalny, nieautoryzowany dostęp do komputera.

Coraz więcej pojawiających się luk w Apletach Javy skłania ekspertów ds. bezpieczeństwa do stwierdzenia, iż „Java musi umrzeć”.