Dokumenty Google bez obsługi starego Office’a

Od października użytkownicy Dokumentów Google nie będą mogli eksportować plików do formatów.doc, .xls i.ppt, czyi formatów Office wykorzystywanych do wersji 2003. Google ma zamiar skupić się na aktualnej wersji formatu, która w przeciwieństwie do poprzedniej, jest standardem ISO.
Dokumenty Google bez obsługi starego Office’a
Dokumenty Google porzucają stary format eksportu do Office

Dokumenty Google porzucają stary format eksportu do Office

Szkoda, że informacja została podana dopiero dziś. Wiele firm wciąż korzysta ze starej wersji Office. Kilka dni to zbyt mało, aby mogły one podjąć decyzję na temat ewentualnej aktualizacji lub zmiany platformy.