Foxit Reader 5.4.3.0920

archiwum
Przeglądarka plików PDF, która oferuje opcje umożliwiające edytowanie przeglądanych dokumentów.

Przeglądarka plików PDF, która oferuje opcje umożliwiające edytowanie przeglądanych dokumentów. Możemy m.in. dodawać komentarze do wybranych fragmentów dokumentu, zaznaczać kolorem elementy PDF-a, albo rysować figury geometryczne.

PORADA

Podczas instalacji aplikacja proponuje dodanie paska narzędzi do przeglądarki. Możemy tego uniknąć, usuwając zaznaczenie z pola »Add-on for Mozilla Firefox, Opera and Chrome«.

Pobierz!