Intel w dobrej formie, zysk na poziomie 3 mld dolarów

Wyniki finansowe poszczególnych działów Intela (zgodne z GAAP):
Intel w dobrej formie, zysk na poziomie 3 mld dolarów
Intel podaje wyniki finansowe

Intel podaje wyniki finansowe

  • Przychody grupy PC Client wyniosły 8,6 mld USD, bez zmian względem poprzedzającego kwartału i 8 procent mniej niż w tym samym kwartale rok wcześniej
  • Przychody grupy Data Center wyniosły 2,7 mld USD. Oznacza to spadek o 5 procent w porównaniu do poprzedzającego kwartału i wzrost o 6 procent w stosunku rocznym
  • Przychody grupy oferującej pozostałe rozwiązania z segmentu Intel Architecture wzrosły o 6 procent z kwartału na kwartał, ale spadły o 14 procent w porównaniu rocznym, do 1,2 mld USD
  • Marża brutto wyniosła 63,3 procent, 1,3 punktu procentowego powyżej środka zaktualizowanej prognozy podanej przez spółkę na poziomie 62 procent.
  • Wydatki na badania i rozwój oraz fuzje i przejęcia na poziomie 4,6 mld USD, bez zmian.
  • Efektywna stopa podatkowa wyniosła 24 procent i była niższa od oczekiwanych przez spółkę 28 procent.