Pamięć masowa, która będzie trwać wiecznie

Wszystkie nośniki, nawet płyta kompaktowa, są ulotne. Za wyjątkiem tego od Hitachi.

Zapis danych na szklanym dysku Hitachi odbywa się mechanicznie, podobnie jak na płytę kompaktową: dane mają formę binarną, a rowki i górki da się odczytać za pomocą zwykłego mikroskopu, dzięki czemu również i za tysiąc lat nie zabraknie napędu do odczytania szklanego dysku, tak jak już dziś ciężko o stację dyskietek.

Pojemność dysku nie jest znana, wiemy jednak, że Hitachi już pracuje nad wersją, która pomieści więcej danych. Sam dysk zbudowany jest ze szkła kwarcowego, co oznacza, że jednym z budulców amorficznych jest krzem. Dysk ma dwa centymetry kwadratowe powierzchni i jest gruby na dwa milimetry.