Wykop w rękach Allegro

Grupa Allegro została właścicielem Wykopu

Właścicielem Wykopu jest już Allegro
Właścicielem Wykopu jest już Allegro

Akwizycja spółki Wykop.pl Sp. z o.o. jest związana z procesem operacyjnego porządkowania portfolio serwisów pośrednio i bezpośrednio powiązanych z Grupą Allegro i nie wpłynie w żaden sposób na dotychczasowe funkcjonowanie serwisu. Do tej pory głównym udziałowcem Wykopu pozostawała spółka Garvest.

– Wykop.pl, podobnie jak inne należące do grupy serwisy niezwiązane bezpośrednio z działalnością e-commerce, takie jak Bankier, pozostanie niezależny i zachowa swój swobodny, społecznościowy charakter –komentuje Michał Białek, dyrektor operacyjny Wykopu.

Grupa Allegro nie ujawnia wartości transakcji.