HP musi odpisać 8,8 miliarda dolarów!

HP oświadczył, że jest zmuszony dokonać gigantycznego, jednorazowego odpisu w wysokości 8,8 miliarda dolarów z tytułu zakupu brytyjskiej firmy Autonomy. Firma ta została kupiona w 2011 roku za 10,3 miliarda dolarów.
HP musi odpisać 8,8 miliarda dolarów!
Problemy w HP

Problemy w HP

HP oskarża kierownictwo firmy o fałszowanie ksiąg, przekazywanie niewłaściwych informacji na temat zasobów firmy i sztuczne jej przewartościowanie, tym samym wprowadzenie w błąd działu inwestycyjnego HP.

HP zamierza zgłosić całą sprawę do odpowiednich organów w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, a także pozwać niektóre osoby w sądzie cywilnym. Nie zamierza się jednak pozbywać własności intelektualnej i zasobów zakupionego Autonomy.