Apple winny naruszenia trzech patentów

iPhone łamie patenty należące do MobileMedia Ideas LLC

Tym razem to Apple kradnie

Tym razem to Apple kradnie

MobileMedia oskarżył firmę Apple o naruszenie aż czternastu różnych patentów, ale sprawa trafiła do sądu dopiero w momencie, w którym zredukowano ich ilość do trzech. MobileMedia utrzymuje, że Apple wyrządziłby „nienaprawialne szkody” poprzez kradzież własności intelektualnej i niepłacenie należnej licencji.

Apple, jak na razie, nie komentuje sprawy. Po ogłoszeniu wyniku procesu wartość jego akcji spadła o 1,7 procent (9,31 dolara).