Google wychwala iPad-a! Gdy spytasz go o… żyrafę

Google wychwala iPad-a! Gdy spytasz go o… żyrafę

Otóż głos, który zwykle odpowiada na pytania i wykonuje zadania, tym razem losowo dodaje do swoich odpowiedzi frazę ‘he now praises the ipad” (“on teraz wychwala ipad”). Dzieje się tak między innymi, gdy usługę Google’a zapytamy ”

What is a Giraffe?” (“co to jest żyrafa?”). Ta najpierw poda nam definicję z Wikipedii, a następnie doda, że żyrafa też wychwala tablet Apple’a.