Kolejny etap wykupienia Plusa przez Solorza-Żaka

Połączenie Polkomtelu ze Spartan Capital Holdings.

Połączenie spółek zostało dokonane przez przeniesienie całego majątku Spartan Capital Holdings na Polkomtel jako spółkę przejmującą. Należąca do Zygmunta Solorza-Żaka spółka Spartan Capital Holdings została wykreślona z rejestru. Po połączeniu, bezpośrednim udziałowcem Polkomtelu stała się spółka Eileme 4 AB (publ), podmiot zależny od Metelem Holding Company.

Połączenie jest kolejnym etapem procesu przejęcia spółki Polkomtel, ustalonym i uzgodnionym z instytucjami kredytującymi tę transakcję. Przypomnijmy, że przejęcie Polkomtela przez Solorza-Żaka nastąpiło w czerwcu 2011 roku, a transakcja opiewała na kwotę 18,1 mld złotych.