Nielegalne oprogramowanie w jednej z kaliskich firm

Nieuczciwy przedsiębiorca przyłapany na korzystaniu z nielegalnego oprogramowania.

fot. Olivier van Oord / photo on flickr

fot. Olivier van Oord / photo on flickr

Kaliscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą wraz ze specjalistami z zakresu informatyki przeprowadzili w zeszłym tygodniu przeszukanie w siedzibie jednej z kaliskich firm produkcyjno-handlowych oraz jednocześnie w zamiejscowym oddziale tej firmy. W toku przeprowadzonych czynności zabezpieczono 23 jednostki centralne komputerów, co do których wstępnie stwierdzono naruszenie zasad licencji.

Straty firm, do których należą prawa autorskie programów mogą wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Zabezpieczone komputery i nośniki przekazano biegłym z zakresu informatyki śledczej, którzy dokładnie określą ilość oraz rodzaj wykorzystywanych programów komputerowych, których używanie wymaga licencji.

Zgodnie z art. 278 §2 Kodeksu karnego uzyskanie programu komputerowego bez zgody osoby uprawnionej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.