Microsoft pomaga szpiegować Chińczyków?

Dzięki badaniu przeprowadzonym przez Jeffrey’a Knockela z Uniwersytetu Nowomeksykańskiego, wiemy już czym różni się Skype od opracowanego na chiński rynek, wspólnie z firma telekomunikacyjną TOM Online, TOM-Skype.
Microsoft pomaga szpiegować Chińczyków?
Skype

Skype

Jak się okazuje, TOM-Skype ma wbudowaną listę słów kluczowych, których szuka w wiadomościach tekstowych wysyłanych za pomocą komunikatora. Jeżeli takie słowo znajdzie się w wiadomości, jest to rejestrowane, a informacja jest wysyłana do serwerów TOM Online, wraz z danymi pozwalającymi na identyfikację autora wiadomości. Do słów kluczowych należą, między innymi, Amnesty International oraz Brama Niebiańskiego Spokoju. Lista może być zdalnie aktualizowana.

Microsoft dystansuje się od całej sprawy. Jak twierdzi, TOM Online jest głównym właścicielem TOM-Skype’a i że modyfikacje komunikatora są wymagane przez prawo obowiązujące w Chinach.

Microsoft jest założycielem Global Network Initiative, grupy promującej odpowiedzialność korporacji za wolność w wyrażaniu myśli w Internecie.