Windows 8 ma problem

IDC przeprowadziło badania na temat użytkowników Windows 8. I dwie rzeczy są, na podstawie tego badania, ewidentne. Po pierwsze, użytkownicy nie chcą się przestawić na nowy ekran startowy systemu. Tęsknią za Menu Start i nie chcą się uczyć pracy na jego następcy. Po drugie: nie chcą też odkrywać świata aplikacji Metro. Wolą pracować z systemem tak jak zawsze, brakuje im więc rozruchu do Pulpitu. Nie chcą oglądać ekranu startowego.
Windows 8 ma problem
Windows 8

Windows 8

Powrót klasycznego Menu Start jest wątpliwy. Microsoft już podjął decyzję w jakim kierunku chce podążać, czy nam się to podoba, czy nie. Rozruch do Pulpitu jest jednak niewykluczony, bez otwierania ekranu startowego. W końcu który Windows uruchamiał się z rozwiniętym Menu Start?