Do końca roku Android zawładnie światem

Do końca roku Android zawładnie światem

Na tym jednak nie kończy się apetyt Google’a. Eric Schmidt przewiduje, że przy obecnym tempie aktywacji nowych urządzeń z Androidem, których dziennie aktywuje się około półtora miliona, liczba 2 miliardów użytkowników zostanie osiągnięta “za rok, może dwa”.

Android aktualnie oferowany jest przez 320 operatorów sieci komórkowych w 160 krajach Świata. Schmidt nie obawia się również spowolnienia tempa wzrostu systemu – ceny urządzeń z Androidem maleją, co w połączeniu z pojawieniem się nowych, tanich urządzeń, produkowanych w Azji powinno, jeśli nie przyspieszyć obecne tempo ekspansji Androida, to z pewnością utrzymać je na obecnym poziomie.

Nie sposób nie zgodzić się z argumentami prezesa Google’a. Android jest wciąż ulepszanym systemem, który w kolejnych wersjach jest coraz bardziej wydajny i stabilny. Konkurentom bardzo trudno będzie pobić ten wynik.