Łatwiejsze zarządzanie kafelkami w Windows 8.1

Najnowsza kompilacja rozwojowa zdradza kolejną tajemnicę.

Łatwiejsze zarządzanie kafelkami w Windows 8.1

Łatwiejsze zarządzanie kafelkami w Windows 8.1

Przycisk „dostosuj” pojawia się po wciśnięciu prawego przycisku myszy lub wykonaniu gestu palcem wywołującym poziome menu funkcyjne. Po jego kliknięciu, kafelki są przygaszane, co pozwala na łatwiejsze zorientowanie się w tym, co aktualnie dostosowujemy. Do tej pory użytkownicy widzieli tylko malutki symbol zaznaczenia. Łatwiej też jest grupować kafelki i zmieniać ich rozmiary.