Windows 8.1 pozwoli na pominięcie kafelków przy rozruchu?

Windows 8 po rozruchu, zamiast Pulpitu, prezentuje nam ekran startowy, czyli następcę Menu Start. Wiele osób krytykuje ten pomysł, uważając, że nie należy on do najmądrzejszych. I wygląda na to, że Microsoft wysłuchał głosów krytyki.
Windows 8.1 pozwoli na pominięcie kafelków przy rozruchu?
Zawartość pliku twinui.dll (źródło: Microsoft Portal)

Zawartość pliku twinui.dll (źródło: Microsoft Portal)

Analiza pliku twinui.dll we wczesnej wersji rozwojowej Windows 8.1 wykazała, że Microsoft pracuje nad opcją, która pozwoliłaby na rozruch komputera bezpośrednio do Pulpitu. Sama funkcja jeszcze nie działa, ale odwołania w pliku jasno na to wskazują.

Pamiętajmy jednak, że to wczesna wersja rozwojowa systemu, która miała nigdy nie ujrzeć światła dziennego. To, że jakaś funkcja lub jej ślady są widoczne, nie oznacza, że trafi ona do końcowej wersji, która trafi do konsumentów.