Bing pomoże w pisaniu twojej aplikacji

Przejmie to, co musiał(a)byś samodzielnie programować.

Jedną z najcieplej przyjętych nowości dla deweloperów, ogłoszonych na konferencji BUILD, było udostępnienie nowych, przydatnych Bing API, które deweloperzy mogą wykorzystać przy pisaniu swoich aplikacji. Microsoft szczegółowo omówił dwie z nich.

Pierwsza, to funkcja Bing OCR, pozwalająca na optyczne rozpoznawanie tekstu na zdjęciu. Dzięki niemu twoja aplikacja będzie mogła, na przykład, skanować zrobione aparatem fotograficznym zdjęcie karty dań, a następnie zaoferować informacje na temat poszczególnych pozycji.

Ten sam przykład karty dań został wykorzystany przy prezentacji innego API. A co jeśli owo menu pochodzi z Chin, czy z Hiszpanii? Tu przyda ci się Bing Translator API. Dzięki niemu twoja aplikacja automatycznie rozpozna język, a następnie przetłumaczy go na inny, wybrany przez ciebie. Nie zabrakło też syntezy mowy. Zapytaliśmy się, czy jest dostępna również polska wersja syntezy mowy. Polski głos, jak najbardziej, jest częścią Binga.