Język TypeScript powoli dojrzewa

TypeScript
Język TypeScript powoli dojrzewa

Wersja 0.9 wnosi wiele zmian, w tym rozszerzenie składni czy wygodniejsze narzędzia edycyjne dla Visual Studio. Zwiększono też wydajność jego działania, i to ponoć w znacznym stopniu.

Prace nad TypeScript są nadzorowane przez Microsoft, jednak to otwarty projekt na platformie CodePlex, co oznacza, że każdy zainteresowany może wpływać na jego rozwój.

Nie wiadomo kiedy TypeScript zostanie opublikowany w wersji 1.0.