Microsoft i Oracle rozszerzają współpracę

Microsoft i Oracle rozszerzają współpracę

Firmy Microsoft Corporation i Oracle Corporation poinformowały o zawarciu umowy partnerskiej, która pozwoli klientom użytkować oprogramowanie Oracle na platformach Windows Server Hyper-V i Windows Azure. Klienci będą mogli wdrażać oprogramowanie Oracle — w tym technologię Java, bazę danych Oracle i serwer aplikacji Oracle WebLogic Server — na platformie Windows Server Hyper-V lub Windows Azure, mając przy tym zapewnioną pełną asystę techniczną ze strony firmy Oracle. Warunki umowy nie zostały ujawnione.

Na mocy tej umowy firma Oracle dokona certyfikacji zgodności oprogramowania Oracle ― w tym technologii Java, bazy danych Oracle i serwera aplikacji Oracle WebLogic Server ― z platformami Windows Server Hyper-V i Windows Azure oraz zapewni asystę techniczną do tego oprogramowania w wymienionych środowiskach. Firma Microsoft będzie również oferować technologię Java, bazę danych Oracle i serwer aplikacji Oracle WebLogic Server klientom korzystającym z platformy Windows Azure, a firma Oracle będzie udostępniać tym klientom system operacyjny Oracle Linux.