Amerykański urząd celny pozwany!

Amerykański urząd celny pozwany!

Sądowy zakaz importu wybranych smartfonów Motoroli na teren Stanów Zjednoczonych został wydany przez Międzynarodową Komisję Handlu w maju ubiegłego roku z uwagi na naruszanie przez nie patentu należącego do Microsoftu. Ów patent dotyczy “oprogramowania zarządzającego spotkaniami w urządzeniu mobilnym”.

Microsoft oskarża urząd celny o niejawne spotkania i negocjacje z firmą Google, do której należy Motorola. W wyniku tych spotkań, jak wynika z aktu oskarżenia, urząd zezwolił na przewiezienie smartfonów przez granicę.

Google ponoć przekonał celników, że zakaz wydany przez komisję dotyczył tylko smartfonów, które synchronizują się z serwerami Microsoftu, a nie z serwerami Google’a. Komisja, jak twierdzi Microsoft, już zdementowała słuszność tej tezy.