Lenovo już jest liderem rynku PC

Według danych IDC firma Lenovo uzyskała w II kwartale 2013 r. udział w globalnym rynku komputerów PC na poziomie 16,7%. Oznacza to wzrost względem II kwartału 2012 r., kiedy udział ten wynosił 15,0%. Według danych Gartnera firma Lenovo uzyskała w tym kwartale udział w rynku na poziomie 16,7%, podczas gdy w zeszłym kwartale oraz II kwartale 2012 roku udział ten kształtował się na poziomie 14,9%. Tym samym firma Lenovo została po raz pierwszy niekwestionowanym liderem globalnym na rynku PC na podstawie obu tych powszechnie uznawanych raportów.

W roku finansowym zakończonym 31 marca 2013 r. firma Lenovo uzyskała rekordowy udział w globalnym rynku komputerów PC. Firma rozwijała się szybciej niż rynek PC ogółem już

16. kwartał z rzędu, zajmując pierwszą pozycję na trzech z siedmiu największych rynków PC

– w Chinach, Japonii i Niemczech — oraz osiągając dwucyfrowy udział w rynku 39 krajów.

Ponad połowa przychodów Lenovo pochodzi obecnie spoza Chin.