Dropbox z funkcją publicznego udostępniania zrzutów ekranu

Gdy uruchomimy nową funkcję, w naszym katalogu Dropbox zostanie automatycznie utworzony kolejny katalog – Zrzuty ekranu. Gdy chcemy komuś przesłać zawartość naszego ekranu wystarczy nacisnąć jeden przycisk. Obrazek automatycznie znajdzie się we wspomnianym folderze, a w schowku będziemy mieli gotowy do wklejenia link publiczny.
Dropbox z funkcją publicznego udostępniania zrzutów ekranu

W przypadku systemu Windows naciśnięcie Print Screen zrzuci całą zawartość ekranu. Gdy chcemy wybrać tylko jedno okno, trzeba przytrzymać Alt, a następnie wcisnąć Print Screen. Użytkownicy komputerów Apple naciskają standardowo – Command + Shift + 3, a w przypadku zrzucenia wybranego fragmentu – Command + Shift + 4. Jeżeli chcemy wybrać tylko jedno okno po ostatniej komendzie puszczamy klawisze i dodatkowo naciskamy spację.

Przy okazji aktualizacji użytkownicy komputerów Mac dostali możliwość importowania zdjęć z bazy iPhoto. Najnowszą, stabilną wersję Dropbox można pobrać z oficjalnej strony dropbox.com.