Bing w końcu zacznie zarabiać na siebie?

Bing w końcu zacznie zarabiać na siebie?

Podczas spotkania Microsoftu z inwestorami, Dave O’Hara, dyrektor ds. finansowych w dziale aplikacji i usług, stwierdził, że jego dział “wyprzedza harmonogram” w uczynieniu go dochodowym. Jak argumentuje O’Hara, dotychczasowe straty wynikały z konieczności zbudowania produktu od zera i stworzenie odpowiedniej infrastruktury, która umożliwiłaby Bingowi skuteczne działanie, a także opracowanie odpowiednich algorytmów wyszukiwarki i rozbudowanie centr danych na jej potrzeby.

Teraz, jak twierdzi O’Hara, te inwestycje są już za Microsoftem. Kolejne nie będą już tak kosztowne, bo będą dotyczyły rozbudowania produktu, a nie samego jego budowania. A to będzie dla Microsoftu duży krok naprzód, bowiem według ostatniego sprawozdania fiskalnego tej firmy, dział online odnotował 321 milionów dolarów straty. O’Hara twierdzi, że już bardzo niedługo Bing nie tylko przestanie generować straty, a wręcz zacznie być kolejnym źródłem dochodu dla Microsoftu.