Szokujące wyniki kontroli tabletów przez UKE

Szokujące wyniki kontroli tabletów przez UKE

Urząd Komunikacji Elektronicznej skontrolował polski rynek tabletów. Wyniki są, delikatnie rzecz ujmując, zdumiewające. Kontrolerzy sprawdzali dokumentację wyrobów, poprawność naniesienia na wyrobie oznakowania zgodności CE oraz przeprowadzali badania laboratoryjne w zakresie wymagań określonych dla urządzeń radiowych nadawczych i nadawczo – odbiorczych oraz w zakresie wymagań kompatybilności elektromagnetycznej.

UKE wytypował losowo 104 urządzenia do kontroli, a 31 proc. z tej próby poddano dodatkowym badaniom laboratoryjnym. Jak się okazało, tylko 47 modeli spełniało wszystkie wymagania stawiane przez polskie prawo. W 43 przypadkach podmioty odpowiedzialne za wprowadzenie wyrobów do obrotu skutecznie usunęły stwierdzone w kontroli nieprawidłowości w taki sposób, aby wyrób mógł pozostać w sprzedaży. Trzy urządzenia zostały wycofane z rynku z woli producenta, dwa otrzymały zakaz sprzedaży, a losy kolejnych jedenastu nadal się toczą.

Więcej:tablety