Następca Blu-ray oficjalnie zapowiedziany

Następca Blu-ray oficjalnie zapowiedziany

Oficjalny komunikat podkreśla zalety nośników optycznych, zwłaszcza ich dużą wytrzymałość na upływ czasu i zmieniające się warunki zewnętrzne (kurz, wilgoć, wahania temperatury). Zresztą już sama nazwa nowego standardu wyraźnie wskazuje, jaką niszę rynkową planują dla niego Panasonic i Sony – archiwizację danych.

Plan wdrożeniowy nowego standardu zakłada, że pierwsze nośniki Archival Disk pojawią się już latem 2015 roku. Będą to dyski optyczne o pojemności 300 GB. W dalszej kolejności planowane jest wejście na rynek nośników 500-gigabajtowych (większa gęstość zapisu) i wreszcie 1-terabajtowych (większa gęstość zapisu na wielu poziomach).

Co ciekawe, wszystkie trzy odmiany nośników Archival Disk będą dwustronne (po trzy warstwy na stronę). Wszystkie korzystać będą z lasera o długości fali 405 nm, zapewniającego 5 razy wyższą gęstość zapisu (w porównaniu do Blu-ray). Szerokość pojedynczej ścieżki wyniesie 0,225 mikrometra, a długość pojedynczej komórki danych – 79,5 nanometra.