Korzystne zmiany w europejskim prawie

Administracja centralna w tyle pod względem innowacji technologicznych. Dużo lepiej radzą sobie samorządy.
Administracja centralna w tyle pod względem innowacji technologicznych. Dużo lepiej radzą sobie samorządy.

W 2006 roku Unia Europejska wprowadziło prawo dotyczące retencji danych. W myśl niego telefonie i dostawcy usług internetowych mają obowiązek przechowywać dane powiązane z klientami i logi oraz billingi ich dotyczące przez dwa lata.

Jednak pod wpływem skarg pochodzących z Austrii i Irlandii, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej unieważnił ustawę, uzasadniając to tym, że naruszała ona prawo do prywatności i ochrony prywatnych danych.

Wymaganie przechowywania tych danych i dawanie do nich dostępu służbom w bezpośredni i niepokojący sposób narusza podstawowe prawa do prywatności i ochrony danych — czytamy w krótkim oświadczeniu Trybunału.

Nowa wersja ustawy jest już szkicowana.

Więcej:prywatność